ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ในการกรอกใบสมัคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


รหัสกรอกใบสมัคร :
คำชี้แจง
รหัสกรอกใบสมัคร ผู้สมัครจะได้รับจากโรงเรียน / องค์กร และ การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยตรง
ในกรณีที่กดตรวจสอบแล้วรหัสกรอกใบสมัครไม่ผ่าน กรุณาติดต่อโรงเรียน / องค์กร และ ต้นสังกัด
ที่แนะนำการสมัคร หรือติดต่อ ส่วนคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 02-4708146, 8164, 8348 ในเวลาราชการ