กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
T : 0-2470-8094, 0-2470-8112
E-mail : alumni.kmutt@kmutt.ac.th
Facebook : Alumni Relations KMUTT
Line ID : Alumnikmutt
วิธีการอัพเดตข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูลของนักศึกษาเก่า
https://youtu.be/tIP4_MoEi-Q