Student Code: 
ID card: 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
กรุณากรอกข้อมูล เพื่อเข้าใช้งานระบบ
Student Code : ให้ป้อนรหัสนักศึกษา 
ID Card : ให้ป้อนเลขที่บัตรประชาชน ( หรือเลขที่หนังสือเดินทาง สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ) 

ศูนย์บริการนักศึกษา : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2470-8148
หมายเหตุ : โปรแกรมบราวเซอร์ที่สนับสนุนการใช้งานคือ Internet Explorer 8


English