ระบบเปิดการให้บริการระหว่างเวลา 7:00 - 23:59 น.
ระบบการรับสมัครเปิดการให้บริการระหว่างเวลา 1:00 - 23.59 น.
หากไม่สามารถเข้าได้โปรดล้างประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของเบราว์เซอร์ก่อนเข้าระบบ

Academic Information System Open 07:00 am - 11.59 pm
Admission System Open 01:00 am - 11.59 pm
If unable to access, Please clear your web browser's cache, cookies, and history